Quà Quê

Trong combo gồm:

  • Long nhãn
  • Hạt sen
  • Bột sắn dây
  • Bột nghệ
  • Viên nghệ mật ong