Quà Tặng Người Thân

Trong combo gồm:

  • Long nhãn
  • Hạt sen
  • Bột sắn dây